Leczenie

Powrót do zdrowia w 4 krokach

Lepiej każdego dnia

Dzięki Laeq. A dokładniej mówiąc dzięki PBM (fotobiomodulacji) będącej formą laseroterapii, stosowaną na całym świecie. Została opisana w wiodących czasopismach i publikacjach medycznych jako bardzo skuteczna.

Rozpocznij już teraz

Dzięki Laeq. A dokładniej mówiąc dzięki PBM (fotobiomodulacji) będącej formą laseroterapii, stosowaną na całym świecie. Została opisana w wiodących czasopismach i publikacjach medycznych jako bardzo skuteczna.

Na poniższym zdjęciu widać widoczny wpływ PBM na Twoją krew po regularnym korzystaniu z Laeq Health.

Laseroterapia / laser domowy

PBM jest skrótem od fotobiomodulacji, formy laseroterapii. To może wzbudzać wątpliwości, ale zdecydowanie nie ma ku temu żadnych przesłanek. PBM jest powszechnie akceptowany w Skandynawii, Japonii i USA (tam gdzie został zatwierdzony przez FDA, Food and Drug Administration) i jest szeroko stosowany jako metoda leczenia w tych obszarach. Ponadto jest opisywany jako bardzo skuteczna metoda w najważniejszych publikacjach medycznych.

Dzięki PBM nie będzie potrzeby przyjmowania żadnych leków ani zastrzyków. Laeq Health 3.0 to urządzenie do wytwarzania monochromatycznego światła (światło o pojedynczej długości fali), które jest sterowane za pomocą aplikacji. To monochromatyczne światło jest absorbowane przez wszystkie komórki we krwi. Światło stymuluje komórki do optymalnego funkcjonowania. Rezultatem jest poprawa krążenia, transportu tlenu, układu odpornościowego i zwiększona produkcja endorfin.

Laeq oznacza jakość

Kod QR - a wraz z nim korzystanie z Laeq - jest ważny przez 6 miesięcy. Jeśli zasubskrybujesz po tym okresie, to wyślemy ci nowy pakiet. W ten sposób można zapewnić ciągłość terapii i optymalne działanie swojego Laeq Health. Celowo i świadomie został ustalony okres 6 miesięcy terapii, aby w tym czasie zapewnić wysoką jakość urządzenia i wykluczyć powstanie uszkodzenia, na przykład soczewki laserowej.

"" was added to wishlist